Vårt felles ansvar

Over hele verden er det mennesker som legger på flukt fra land hvor det ikke lenger er trygt å leve i. Grunnene er forskjellige, men behovet er det samme, de trenger trygghet. Mennes...

hits